Kopieringspapir, preparert papir for fremstilling av positive kopier fra fotografisk negativ eller dias.