Guecho, by i Spania, Baskerland, ved utløpet av Río Nervión, 15 km nordvest for Bilbao; 84 000 innb. (2002), inngår i Bilbao-regionen. Boligforstad og badested ved Biscayabukta. Bro over Río Nervión til Portugalete på elvens vestbredd.