Ferdinand, mannsnavn (fra ghty. Fridunand, av Fridu, 'fred' og -nand, 'djerv'). Vanlig fyrstenavn i flere europeiske land; fransk form: Fernand, italiensk Ferdinando el. Ferrante, portugisisk Fernão, spansk Fernando el. Hernando. Tilsvarende kvinnenavn Fernanda.