Spanias samtidshistorie er landets historie etter 1975. Francisco Franco, som hadde styrt Spania som et fascistisk diktatur siden den spanske borgerkrigen i 1939, døde 20. november 1975, og ved hans død ble Juan Carlos utnevnt til konge. Diktaturets fall førte til gradvis innføring av demokrati. En ny grunnlov ble godkjent ved folkeavstemning i 1978. Hele artikkelen