Christian 2.

Faktaboks

Christian 2.
Christian II, Christien 2, Kristian 2, Christian Tyrann
Født
1. juli 1481, Nyborg slott, Danmark
Død
25. januar 1559, Kalundborg slott, Danmark

Christian 2. Etter maleri av Michael Zittau 1515. Statens Museum for Kunst, København.

.
Lisens: fri

I november 1520 ble Christian 2 valgt til svensk konge. Under kroningsfestlighetene stod Christian bak massehenrettelser av sine motstandere, primært tilhengerne av Sten Sture. Nærmere 100 menn ble henrettet. Hendelsene er kalt Stockholms blodbad.

Av .

Artikkelstart

Christian 2 var konge i Danmark og Norge i perioden 1513–1523 og i Sverige i perioden 1520–1523. Han var sønn av kong Hans og Christine av Sachsen. Han ble hyllet som etterfølger allerede i 1487 og anerkjent i 1489 også i Norge, og i 1499 som tronfølger i Sverige. Som konge støttet han seg gjerne til borgerskapet, for å holde adel og høygeistlighet i tømme og øke kongens personlige makt.

Christians vei til tronen

I 1502 befridde Christian 2 Båhus, som ble beleiret av den norske opprøreren Knut Alvsson, og gjorde tog inn i Sverige. I perioden 1506–1511 oppholdt Christian seg i Norge med kongelig myndighet. I 1513 fulgte han faren som dansk og norsk konge, mens han ikke oppnådde den svenske tronen.

Christian utstedte en felles dansk-norsk håndfestning som avslørte Norges svekkede posisjon innenfor unionen. Kongen nektet, som den første unionskongen, å garantere at norske forleninger skulle være forbeholdt norske adelsmenn. Både uadelige og danske adelsmenn skulle også kunne få norske len.

Christian ble kronet som dansk konge i København i juni 1514, og som norsk konge i Oslo måneden etter. Tre hovedoppgaver ventet ham: å samle de tre nordiske land under sitt herredømme, å skape en tilsvarende posisjon for kongedømmet i hele samfunnslivet, å ordne forholdet til Hansaforbundet.

Samle Norden

For å samle Norden måtte han knekke Sture-partiet, tilhengerne av den svenske riksforstanderen Sten Sture, i Sverige. To ganger mislyktes det, med flåteekspedisjonene mot Stockholm i 1517 og i 1518. Den tredje gangen, i 1520, seiret Christian over Sten Stures hær, og riksforstanderen selv døde av sine sår. Ved massehenrettelsene i november 1520, det såkalte Stockholms blodbad, ble en rekke Sture-tilhengere drept. Men en ny svensk reisning under Gustav Vasa rev Sverige løs fra Danmark og Kalmarunionen for godt.

For å grunnfeste kongemakten måtte Christian kue adelen. Håndfestningen satte trange grenser for hans makt. Men Christian avgjorde ofte saker uten å høre det danske riksrådet og han satte lavættede menn i høye poster. Den nederlandske Sigbrit Willums ble hans rådgiver i finanssaker, hennes datter Dyveke, som han traff i Bergen høsten 1507, ble hans elskerinne, mens kjøpmann Hans Mikkelsen fra Malmö tilhørte kongens nærmeste krets.

På en dramatisk måte brøt Christian med høyadelen, og dødsdommen over Torben Oxe (1517), som var mistenkt for å ha forgiftet Dyveke, gjorde en forsoning umulig. Likevel fulgte enkelte adelige (som Ove Bille og Mogens Gjøe) ham meget lenge.

Christian i Norge

I Norge anvendte Christian samme politikk. Han grep blant annet inn i kirkens rettigheter og selvstyre. Biskop Karl Jensson av Hamar ble fengslet i 1508, mistenkt for svenske sympatier, og kongens trofaste venn, Erik Valkendorf, ble erkebiskop mot domkapitlets ønske. Christian knekket hanseatenes monopolstilling sønnafjells (det vil i hovedsak si dagens Østlandet) og favoriserte nederlenderne i Bergen. Krigene førte til nye skatter, og flere steder kom det til bondereisninger, blant annet i Nordhordland i 1520.

Vi kjenner ikke til at det norske riksråd holdt møter mens Christian var konge. Selv om kongen i håndfestningen hadde nektet å binde seg til å praktisere en norsk innfødsrett, hadde han måttet love å administrere Danmark med danske menn. I desember 1522 inngikk en del jyske stormenn en sammensvergelse i Viborg; januar 1523 oppsa de Christian hullskap og troskap og innkalte farbroren Frederik. Christian torde ikke appellere til bønders og borgeres sympati, men forlot landet i april 1523.

Han oppholdt seg deretter i perioden 1523–1531 vesentlig i Lier i Brabant, uten å oppnå effektiv hjelp av sin svoger, keiser Karl 5. En tid sympatiserte han med Luthers lære, men nærmet seg siden igjen katolisismen.

For å gjenvinne tronene sine lyktes det ham i 1531 å samle en hær og flåte som han drog til Norge med. Her sluttet erkebiskop Olav Engelbrektsson og størstedelen av landet seg til ham. Selv opptrådte han planløst og kapitulerte til slutt overfor Mogens Gyldenstierne på Akershus. Av Frederik 1 og det danske riksrådet ble han sendt til Sønderborg slott, hvor han satt fanget til 1549. Siden ble han ført til Kalundborg, hvor han døde.

Christian var gift (fra 1515) med Karl 5s søster Elisabeth.

Les mer i Store norske leksikon

Litteratur

  • Albrectsen, Esben: Danmark-Norge: 1380-1814, b. 1: Fællesskabet bliver til, 1997, isbn 87-500-3517-7, Finn boken
  • Bjørkvik, Halvard: Aschehougs norgeshistorie, b. 4, 1996, isbn 82-03-22034-7,Finn boken
  • Hamre, Lars: Norsk politisk historie 1513-1537, 1998, isbn 82-521-5210-4, Finn boken

Kommentarer (4)

skrev roy steins

hvordan var kongens forhold med adelen?

svarte Ida Scott

Hei! Kong Christian 2 hadde nok ikke det beste forholdet til adelen, ettersom han ønsket å svekke makten deres for å få mer makt selv. På Christians tid var Danmark og Norge valgkongedømmer, det vil si at kongen måtte velges av riksrådet. Riksrådet bestod av adel og geistlige (prester og biskoper). Som du kan lese i starten av artikkelen, oppholdt Christian seg i Norge noen år før han ble konge. Målet hans da var blant annet å svekke riksrådet/adelen for å få kontroll over landet, slik at han kunne sikre sin posisjon før det kommende kongevalget. Hans herjing i Sverige og "Stockholms blodbad" er også et godt eksempel på hans dårlige forhold til adelen. Han brukte også menn fra lavere sosiale lag i administrasjonen, fordi han lettere kunne ha kontroll over disse enn over de høyadelige mennene. Christian førte også en borgervennlig politikk med støtte til næringslivet og handelen. Håper dette var svar på det du lurte på. Mvh Ida Scott, redaktør

skrev Per Bremnes

Bergensbesøket til Christian 2 i 1507 er dokumentert i DN VI, nr. 647 og DN VII nr. 527

svarte Ida Scott

Takk for opplysningen! Vennlig hilsen Ida Scott, redaksjonen

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg