Faktaboks

Hedmarken
tidligere Hedemarken
Etymologi

norrønt Heiðmǫrk, etter folkenavnet hei(ð)nir, av heið, ‘hei, ubygd land’, og mǫrk, ‘mark, skog’

Kalkholdige kambrosilurbergarter gir grunnlag for et rikt og allsidig jordbruk på Hedmarken. Her finnes noe av landets beste matjord.

.
Lisens: fri

Hedmarken er navnet på bygdene på østsiden av Mjøsa østover til vannskillet mot Glomma, det vil si de sju bygdene Stange, Romedal, Løten, Vang, Furnes, Nes og Ringsaker (regnet fra sør) og Hamar by. Hedmarken svarer til de nåværende kommunene Stange, Løten, Ringsaker og Hamar. Samlet areal er på 2725 km2 (herav 384 km2 jordbruksareal) med 94 211 innbyggere (2019).

Natur

Berggrunnen består av løse, kalkrike bergarter fra kambrosilur i den lavereliggende delen. De høyereliggende skogåsene i nord (overgangen til Hedmarksvidda) består av hardere, overskjøvne sandsteiner (sparagmitt). I kambrosilurområdene langs Mjøsa finnes noen av de beste jordbruksområdene i Norge, basert på fruktbar morenejord.

Bosetning

Folketetthet

Større tettsteder utenom Hamar er Brumunddal, Moelv, Bekkelaget, Løten og Stange. I alt finnes et tjuetall tettsteder på Hedmarken; her bor 67 prosent av befolkningen (2018). De rike jordbruksbygdene langs Mjøsa har en relativt tett bosetning også utenom tettstedene.

Næringsliv

Jorda er lett å dyrke og var grunnlaget for en meget gammel bosetning. Mange av de største gårdene i landet ligger her, og Ringsaker er den kommunen i landet som har nest mest jordbruksareal.

Hovedproduktet er korn, som opptar nesten to tredjedeler av jordbruksarealet, men det er også betydelig husdyrhold og produksjon av poteter, bær og grønnsaker. Den lavereliggende skogen har stor tilvekst, men de største skogarealene har sparagmittåsene i nord og grunnfjellåsene mot øst. Grunnlaget for industrien er i stor grad jord- og skogbruket, både gjennom leveranser av råstoff og som mottaker av ferdigvarer (utstyr for gård og skog).

Produksjonen av landbruksutstyr har utviklet seg til en allsidig mekanisk industri; sagbrukene har også ført med seg en betydelig produksjon av ferdighus og andre trevareprodukter.

Samferdsel

Gjennom Hedmarken går E6 og Dovrebanen langs Mjøsa. Riksveg 25 og Rørosbanen går fra Hamar østover til Elverum. Riksveg 3 mot Østerdalen tar av fra E6 på Kolomoen i Stange. For øvrig finnes et godt utbygd lokalt vegnett.

Kart

Hedmarken

Les mer i Store norske leksikon

Litteratur

  • Dahl, Rolf, Ole Nashoug og Johan Petter Nystuen (red.): Mjøsområdet: geologi og landskap, 2017.

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg