Hedmarken

Hedmarken er navnet på bygdene på østsiden av Mjøsa østover til vannskillet mot Glomma, dvs. de sju bygdene Stange, Romedal, Løten, Vang, Furnes, Nes og Ringsaker (regnet fra sør) og Hamar by. Hedmarken svarer til de nåværende kommunene Stange, Løten, Ringsaker og Hamar og til Hedemarken tingrett; 2725 km2 (herav 384 km2 jordbruksareal) med 91 015 innbyggere. (1.1.2015).

Faktaboks

Også kjent som
Hedemarken

Natur

Berggrunnen består av løse, kalkrike bergarter fra kambrosilur i den lavereliggende delen. De høyereliggende skogåsene i nord (overgangen til Hedmarksvidda) består av hardere, overskjøvne sandsteiner (sparagmitt). I kambrosilurområdene langs Mjøsa finnes noen av de beste jordbruksområdene i Norge, med næringsrik og fruktbar jord.

Bosetning

Større tettsteder utenom Hamar er Brumunddal, Moelv, Bekkelaget, Løten og Stange. I alt finnes et tjuetall tettsteder på Hedmarken; her bor 63 % av befolkningen (2004).

Næringsliv

Mange av de største gårdene i landet ligger her, og Ringsaker er den kommunen i landet som har mest jordbruksareal. Jorda er lett å dyrke og var grunnlaget for en meget gammel bosetning. Hovedproduktet er korn, som opptar nesten 2/3 av jordbruksarealet, men det er også betydelig husdyrhold og produksjon av poteter, bær og grønnsaker. Den lavereliggende skogen har stor tilvekst, men de største skogarealene har sparagmittåsene i nord og grunnfjellåsene mot øst. Grunnlaget for industrien er i stor grad jord- og skogbruket, både gjennom leveranser av råstoff og som mottaker av ferdigvarer (utstyr for gård og skog). Produksjonen av landbruksutstyr har utviklet seg til en allsidig mekanisk industri; sagbrukene har også ført med seg en betydelig produksjon av ferdighus og andre trevareprodukter.

Samferdsel

Gjennom Hedmarken går E6 og Dovrebanen langs Mjøsa. Rv. 25 og Rørosbanen går fra Hamar østover til Elverum. Rv. 3 mot Elverum tar av fra E6 på Kolomoen i Stange. For øvrig finnes et godt utbygd lokalt veinett.

Om navnet, se Hedmark fylke.

Les mer i Store norske leksikon

  • Østby, Arvid: Litteraturen om Hedmarksbygdene: en bibliografi, 1963, Finn boken

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg