Hedmarken, bygdelag på østsiden av Mjøsa østover til vannskillet mot Glomma. Omfatter de sju bygdene Stange, Romedal, Løten, Vang, Furnes, Nes og Ringsaker (regnet fra sør) og Hamar by. Svarer til de nåværende kommunene Stange, Løten, Ringsaker og Hamar og til Hedemarken tingrett; 2725 km2 (herav 384 km2 jordbruksareal) med 91 015 innbyggere. (1.1.2015).

Berggrunnen består av løse, kalkrike bergarter fra kambrosilur i den lavereliggende delen. De høyereliggende skogåsene i nord (overgangen til Hedmarksvidda) består av hardere, overskjøvne sandsteiner (sparagmitt). I kambrosilurområdene langs Mjøsa finnes noen av de beste jordbruksområdene i Norge, med næringsrik og fruktbar jord.

Store tettsteder utenom Hamar er Brumunddal, Moelv og Løten. I alt finnes et tjuetall tettsteder på Hedmarken; her bor 63 % av befolkningen (2004). Tett bosetning ellers i de beste jordbruksområdene.

Mange av de største gårdene i landet ligger her, og Ringsaker er den kommunen i landet som har mest jordbruksareal. Jorda er lett å dyrke og var grunnlaget for en meget gammel bosetning. Hovedproduktet er korn, som opptar nesten 2/3 av jordbruksarealet, men det er også betydelig husdyrhold og produksjon av poteter, bær og grønnsaker. Stor tilvekst i den lavereliggende skogen, men de største skogarealene har sparagmittåsene i nord og grunnfjellåsene mot øst. Grunnlaget for industrien er i stor grad jord- og skogbruket, både gjennom leveranser av råstoff og som mottaker av ferdigvarer (utstyr for gård og skog). Produksjonen av landbruksutstyr har utviklet seg til en allsidig mekanisk industri; sagbrukene har også ført med seg en betydelig produksjon av ferdighus og andre trevareprodukter.

Gjennom Hedmarken går E6 og Dovrebanen langs Mjøsa. Rv. 25 og jernbane mot øst fra Hamar til Elverum (Rørosbanen). Rv. 3 mot Elverum tar av fra E6 på Kolomoen i Stange. For øvrig godt utbygd lokalt veinett.

Om navnet, se Hedmark fylke.

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Kommentarer

Har du spørsmål om artikkelen? Skriv her, så får du svar fra fagansvarlig eller redaktør.

Du må være logget inn for å kommentere.