Hedmarken er navnet på bygdene på østsiden av Mjøsa østover til vannskillet mot Glomma, dvs. de sju bygdene Stange, Romedal, Løten, Vang, Furnes, Nes og Ringsaker (regnet fra sør) og Hamar by. Hedmarken svarer til de nåværende kommunene Stange, Løten, Ringsaker og Hamar og til Hedemarken tingrett; 2725 km2 (herav 384 km2 jordbruksareal) med 91 015 innbyggere. (1.1.2015).

Berggrunnen består av løse, kalkrike bergarter fra kambrosilur i den lavereliggende delen. De høyereliggende skogåsene i nord (overgangen til Hedmarksvidda) består av hardere, overskjøvne sandsteiner (sparagmitt). I kambrosilurområdene langs Mjøsa finnes noen av de beste jordbruksområdene i Norge, med næringsrik og fruktbar jord.

Større tettsteder utenom Hamar er Brumunddal, Moelv, Bekkelaget, Løten og Stange. I alt finnes et tjuetall tettsteder på Hedmarken; her bor 63 % av befolkningen (2004).

Mange av de største gårdene i landet ligger her, og Ringsaker er den kommunen i landet som har mest jordbruksareal. Jorda er lett å dyrke og var grunnlaget for en meget gammel bosetning. Hovedproduktet er korn, som opptar nesten 2/3 av jordbruksarealet, men det er også betydelig husdyrhold og produksjon av poteter, bær og grønnsaker. Den lavereliggende skogen har stor tilvekst, men de største skogarealene har sparagmittåsene i nord og grunnfjellåsene mot øst. Grunnlaget for industrien er i stor grad jord- og skogbruket, både gjennom leveranser av råstoff og som mottaker av ferdigvarer (utstyr for gård og skog). Produksjonen av landbruksutstyr har utviklet seg til en allsidig mekanisk industri; sagbrukene har også ført med seg en betydelig produksjon av ferdighus og andre trevareprodukter.

Gjennom Hedmarken går E6 og Dovrebanen langs Mjøsa. Rv. 25 og Rørosbanen går fra Hamar østover til Elverum. Rv. 3 mot Elverum tar av fra E6 på Kolomoen i Stange. For øvrig finnes et godt utbygd lokalt veinett.

Om navnet, se Hedmark fylke.

  • Østby, Arvid: Litteraturen om Hedmarksbygdene: en bibliografi, 1963, Finn boken

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Kommentarer

Har du spørsmål om eller kommentarer til artikkelen?

Kommentaren din vil bli publisert under artikkelen, og fagansvarlig eller redaktør vil svare når de har mulighet.

Du må være logget inn for å kommentere.