Christian 3.

Faktaboks

Christian 3.
Christian III, Kristian 3
Født
12. august 1503, Gottorp slott, Slesvig (nå Schleswig-Holstein, Tyskland)
Død
1. januar 1559, Koldinghus, Danmark

Christian 3. Utsnitt av Jost Verheidens portrett. Det Nationalhistoriske Museum, Frederiksborg.

.
Lisens: fri

Artikkelstart

Christian 3 var dansk konge i perioden 1536–1559, og norsk konge i perioden 1537–1559. Han var sønn av Frederik 1 og Anna av Brandenburg.

Politikk

Under Christian 3 ble Norge politisk underordnet Danmark. Norske historikere har karakterisert landet som et dansk «lydrike». I Christians håndfestning (kontrakten mellom ham og det danske riksrådet) står det i den såkalte Norgesparagrafen at «Fordi Norges rike nå er så forringet, både av makt og formue, og Norges innbyggere ikke alene har råd til å underholde en herre og konge, er samme rike forbundet til å bli hos Danmarks krone til evig tid. Flesteparten av Norges riksråd, spesielt erkebiskop Olav, som er det største hodet der i riket, har nå to ganger i løpet av en kort tid, med mesteparten av riksrådet, gått imot forpliktelsene til Danmarks rike. Da har vi derfor lovet og sagt til Danmarks riksråd og adel at dersom den allmektige Gud har ment det slik at vi skal ha Norges rike, eller noen av de tilhørende landsdeler, slott, land eller sysler, under vår lydighet, skal det heretter være og bli under Danmarks krone, slik som de andre land, Jylland, Fyn, Sjælland eller Skåne. Norge skal heretter ikke være eller hete et kongerike for seg, men være en del av Danmarks rike og under Danmarks krone til evig tid.»
Av /Tom Jersø, Rigsarkivet.
Lisens: CC BY SA 2.0
Christian 3.s bibel fra 1550, den første bibel som ble trykket på dansk språk. Boken ble trykket av den tyske boktrykkeren Ludwig Dietz, og tegnet av den tyske kunstneren Erhard Altdorfer.
Av .
Lisens: CC BY SA 4.0

Etter å ha overvært riksdagen i Worms ble Christian en ivrig lutheraner, og da han i 1525 fikk Tønning og Haderslev som len, begynte han å innføre reformasjonen der. Ved Frederik 1s død i 1533 overtok Christian styret i Slesvig og Holsten og ble etter til dels kraftig motstand hyllet av hele Jylland som konge på tinget i Viborg i 1535. Det danske riksrådets katolske flertall, sammen med borgere og bønder, tok nå opp kampen for den avsatte Christian 2s sak. Denne konflikten ble kalt Grevefeiden, og foregikk i årene 1534–1536.

Ved Københavns overgivelse i 1536 stod Christian 3 som seierherre. I oktober samme år undertegnet han den danske håndfestning, som blant annet bestemte at Norge verken skulle være eller kalles et eget kongerike, men ligge under Danmarks krone på linje med de danske landskapene.

I Norge var erkebiskop Olav Engelbrektsson en kraftig motstander av den nye danske kongen. Da erkebiskopen i 1537 måtte flykte landet, var Christian 3 herre også i Norge, og ble i august 1537 kronet som konge i København. Norge fortsatte likevel å være et eget rike, men ble politisk underordnet Danmark. Norske historikere har karakterisert landet som et dansk «lydrike». Som konge kom Christian aldri selv til Norge. Representert av tronarvingen Frederik 2, lot han seg imidlertid hylle som norsk konge i Oslo i 1548. På riksdagen i København i oktober 1536 ble det vedtatt en ny kirkeordning som innebar innføringen av en luthersk statskirke. I Norge fikk det katolske presteskapet lov til å fortsette om de gikk med på å underkaste seg kirkeordinansen.

Christian 3 fulgte ikke sine tyske rådgiveres råd, men forsonte seg med den gamle danske adel, og fikk dermed en bred oppslutning om sin moderate politikk. Han førte en forsiktig utenrikspolitikk, så vel i forholdet til Sverige som til den tyske keiser. Når det gjelder spesielle norske forhold kan det nevnes at Christian 3 førte en bevisst bondevennlig politikk. Han forsøkte også å legge forholdene til rette for fremveksten av en norsk borgerstand ved å fortsette Christian 2s hansa-fiendtlige politikk.

Over tid forsonte han seg med flere av Olav Engelbrektssons menn, som kongen tillot å vende tilbake til Norge fra landflyktighet. Derimot hadde kongen etter opphevelsen av Norges politiske selvstendighet ingen interesse eller behov for å samarbeide med eller styrke den norske adelen som gruppe. Han var imidlertid interessert i å utvikle bergverksdriften, men den virkelige fremgangen her kom først i Christian 4s regjeringstid. Ved Christian 3s død var Danmark Østersjøens mektigste stat, og hansaen var knekket.

Familie

Christian giftet seg i 1525 med Dorothea av Sachsen-Lauenburg. Sammen fikk de fem barn, blant dem Frederik 2, hertug Magnus (1540–1583), som ble konge av Livland, og hertug Hans den yngre av Slesvig-Holsten-Sønderborg (1545–1622), som ble stamfar for flere sønderjyske hertuglinjer, som Augustenborg og Glücksburg.

Les mer i Store norske leksikon

Litteratur

  • Rian, Øystein: Danmark-Norge: 1380–1814, bind 2: Den aristokratiske fyrstestaten 1536–1648, 1997, isbn 87-500-3517-7, Finn boken

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg