Johanna den vanvittige, dronning av Castilla, datter av Ferdinand den katolske og Isabella, gift 1496 med Filip 1 «den smukke». Dermed ble mange store riker brakt sammen (Nederlandene, Castilla, Burgund, Østerrike), og grunnen lagt for sønnen Karl 5s verdensmakt. Johannas sinnssykdom kom tidlig til syne og tok overhånd da mannen døde 1506. Fra 1509 satt hun innesperret i byen Tordesillas. Hennes datter Elisabeth (Isabella) ble gift med Christian 2 av Danmark, Norge og Sverige.