#Norges monarker

Norges monarker er alle som har regjert over større deler av Norge. De fleste kalte seg konger (og vi har også én regjerende dronning), men noen av regentene i vikingtiden kalte seg jarler. Den norske kongerekken regnes fra Harald Hårfagre, som ifølge tradisjonen samlet Norge etter slaget i Hafrsfjorden en gang på slutten av 800-tallet. Harald Hårfagres Norge omfattet imidlertid ikke hele dagens Norge, bare mesteparten av Vestlandet. Etter hvert ble også Trøndelag, Nord-Norge og Østlandet lagt under de norske kongene. I flere perioder har Norge hatt felles monark med Danmark og/eller Sverige.