Temaside

#Norges monarker

Arvefyrstekronen - en av Norges riksregalier

Gorm Kallestad/NTB Scanpix. Gjengitt med tillatelse

Norges monarker er alle som har regjert over større deler av Norge. De fleste kalte seg konger (og vi har også én regjerende dronning), men noen av regentene i vikingtiden kalte seg jarler. Den norske kongerekken regnes fra Harald Hårfagre, som ifølge tradisjonen samlet Norge etter slaget i Hafrsfjorden en gang på slutten av 800-tallet. Harald Hårfagres Norge omfattet imidlertid ikke hele dagens Norge, bare mesteparten av Vestlandet. Etter hvert ble også Trøndelag, Nord-Norge og Østlandet lagt under de norske kongene. I flere perioder har Norge hatt felles monark med Danmark og/eller Sverige.