Garnison, den troppestyrke som utgjør den faste besetning i en festning, by eller et område.