Stor jord- og skogeiendom, gjerne med herskapelig hovedbygning.