Riksforstander, i enkelte land den som under kongens mindreårighet, sykdom eller fravær utfører de funksjoner som ellers tilligger monarken. På 1400-tallet var Karl Knutsson Bonde og flere av ætten Sture riksforstandere i Sverige, og Jon Smør i Norge. Riksforstandere i moderne tid har bl.a. vært Carl Gustaf Mannerheim i Finland 1918–19 og Miklós Horthy i Ungarn 1920–44.