Adtranz, tidligere industriselskap med produksjon av tog og jernbanesystemer. Opprettet 1996 ved at ABB og Daimler-Benz (senere DaimlerChrysler) slo sammen sin jernbaneindustri, heleid datterselskap av DaimlerChrysler fra 1999. Solgt til kanadiske Bombardier 2001 og integrert i dette konsernets transportdivisjon. I Norge inngikk Strømmens Værksted i konsernet.