Jernbanedirektoratet

Jernbanedirektoratet er et sentralt statlig forvaltningsorgan med ansvar for utvikling og drift av jernbanen i Norge.

Jernbanedirektoratet ble opprettet i forbindelse med jernbanereformen i 2017, som gjorde flere endringer i organiseringen av jernbanesektoren i Norge.

Direktoratet er underlagt Samferdselsdepartementet og har en sentral posisjon som kjøper av infrastruktur, utbyggingstjenester, og togtransport.

Direktoratet har som den sentrale faglige rådgiveren for Samferdselsdepartementet en viktig rolle i utviklingen av norsk jernbanepolitikk, deriblant konkurranseforholdene mellom de aktørene som skal levere togdrift, slik som statseide NSB og private selskaper. Direktoratet inngår avtaler om transportpakker med 8-10 års varighet med slike aktører. De første avtalene vil bli inngått i 2019.

Et av de sentrale redskapene for å utøve direktoratets rolle er innspillene til nasjonal transportplan, som er det viktigste dokumentet for utviklingen av infrastrukturen i Norge.

Jernbaneverkets første direktør var Elisabeth Enger, som satt i jobben fram til januar 2018 da Kirsti Lovise Slotsvik overtok.

Litteratur

Stortingsmelding 27 (2014-2015)

Innst. 386 S – 2014–2015

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg