Hovedinnholdet i reformen er at det åpnes for større konkurranse på det norske jernbanenettet. Norges Statsbaner (NSB) har i rundt 150 år vært dominerende og toneangivende i norsk jernbanedrift. Hovedbanen var delvis privatbane frem til 1926 da den ble ren statsbane i NSB-systemet, og det samme gjaldt Valdresbanen som ble overtatt av NSB i 1937. Også Norsk Hydros Rjukanbanen hadde passasjertrafikk. I dag er det to baner med passasjertrafikk utenfor NSB; Gardermobanen med flytoget og Gjøvikbanen. Som en forsøksordning ble Gjøvikbanen lagt ut på anbud i 2006, og her vant NSB slik at banen, NSB Gjøvikbanen, er en egen fristilt enhet under NSB. I tillegg til disse er det flere jernbaneselskaper som driver godstransport på banenettet.

Formålet med reformen er i utgangspunktet å gjøre jernbanen i Norge bedre gjennom bedre organisering og styring. Flere togselskaper vil få adgang til å drive persontrafikk etter konkurranse om trafikkavtaler, og det vil også bli konkurranse om å få drive vedlikehold av tog og infrastruktur. Flere aktører skal etter planen resultere i et togtilbud bedre tilpasset de reisendes ønsker, og det er ikke bare konkurranse om pris som avgjør hvem som får konsesjon for togdrift.

For å organisere fremtidens jernbanedrift er det opprettet to nye enheter som er operative fra januar 2017: Jernbanedirektoratet og Bane NOR. Direktoratet er et forvaltningsorgan under Samferdselsdepartementet, og skal drive strategisk utvikling av et samlet transporttilbud. Sentralt her er tildelingen av konsesjoner for togtrafikken. Bane NOR er eid av Samferdselsdepartementet og erstatter det tidligere Jernbaneverket. Oppgavene er forvaltning, drift og vedlikehold av eksisterende, og planlegging og utbygging av ny infrastruktur. Selskapet ROM Eiendom ble overtatt fra NSB AS 1. mai 2017.

1. april 2017 ble det opprettet tre nye selskaper: Norske tog AS, som skal eie alle togsettene, Entur AS og Mantena AS. Norske togs oppgave er å sikre lik tilgang til persontogmateriell for operatørene, og å sørge for anskaffelse og forvaltning av nytt materiell basert på fremtidige behov. Entur AS skal ivareta de reisendes behov for å ha en nasjonal salgskanal for kjøp av togbilletter. Mantena AS skal tilby vedlikeholds- og verkstedtjenester for skinnegående materiell, og drives i et marked åpent for konkurranse. Stiftelsen av disse tre selskapene betyr ikke opprettelse av tre nye enheter, men at deler av NSBs virksomheter flyttes og blir direkte eid av Samferdselsdepartementet.

Høsten 2017 blir det utlyst konkurranse om drift på en del av de norske jernbanestrekningene der Trafikkpakke 1 Sør med Sørlandsbanen, Arendalsbanen og Jærbanen vil være den første. Trafikkpakke 2 skal omfatte Dovrebanen, Raumabanen, Rørosbanen, Trønderbanen, Meråkerbanen, Nordlandsbanen og Saltenpendelen. Frist for konsesjonssøknad fra de interesserte jernbaneselskapene vil være mai 2018. Trafikkstart for pakke 1 vil trolig være juni 2019 og for pakke 2 desember 2019.

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Kommentarer

Har du spørsmål om eller kommentarer til artikkelen?

Kommentaren din vil bli publisert under artikkelen, og fagansvarlig eller redaktør vil svare når de har mulighet.

Du må være logget inn for å kommentere.