Robert Stephenson, britisk ingeniør, sønn og medarbeider av G. Stephenson. Ble etter hvert knyttet til en rekke jernbaneanlegg rundt i verden. Øverste tekniske og økonomiske leder for anlegget av Hovedbanen Oslo–Eidsvoll 1851–54.