Reguleringsteknikk, begrep som først siden 1950 har fått generell betydning, omfatter alle de tiltak som benyttes i industrien og teknikken for å automatisere prosesser, fremstillings- eller behandlingsmetoder (se automatisering). Det kan være flere formål for anvendelse av reguleringsteknikk eller automatisk kontroll, f.eks. a) å holde en eller flere størrelser konstant med større nøyaktighet uansett ytre påvirkning, b) å styre anvendelsen av større effekter etter en fast eller varierende plan, c) å kontrollere størrelser eller prosesser som varierer så hurtig at manuell kontroll er vanskelig, og d) fjernstyring av større effekter eller prosesser hvor mennesker ikke kan arbeide, f.eks. på grunn av helsefare. Ved anvendelse av reguleringsteknikk eller automatisk kontroll oppnås i alminnelighet en glattere forløpende produksjon med konstant kvalitet, dvs. større produktivitet. Reguleringsteknikk er fremkommet som et fellesbegrep for servoteknikk, prosesskontroll og datamaskiner.