#Jernbane

Bergensbanen

Tore Sætre. CC BY SA 3.0

I nær 200 år har jernbanen vært et sentralt og viktig transportmiddel for mennesker og gods. Det norske jernbanenettet var i 2017 på 4208 km. Den samlede lengde av verdens jernbaner var i 2015 beregnet til drøyt 1 millioner km. På denne temasiden har vi samlet noen av artiklene våre om jernbanen, blant annet de sentrale jernbanestrekningene i Norge.