tomme

Tommestokk

Sammenleggbar tommestokk i tre og metall, brukt i forbindelse med skipsbygging. Delt inn i 24 tommer.

Tommestokk

Tommestokk i tre og messing, trolig laget mellom 1730 og 1750. Den har vært brukt i Froland.

Tomme er en gammel norsk lengdeenhet. Et mye brukt symbol for tomme er ″ (dobbelt primtegn), men dette symbolet er nå ikke anbefalt. Det internasjonale symbolet for tomme er in (etter engelsk inch).

Enhetsverdien har variert gjennom historien, men siden 1959 er verdien fastsatt til:

Enheten er sammenfallende med engelsk/amerikansk inch, slik den er definert i dag. Opprinnelig ble tomme definert som bredden av tommelfingeren målt ved neglroten. I forhold til andre enheter på den tiden ble det som oftest regnet med at det gikk 24 tommer i én alen. Da sjællandsk alen (=63,26 cm) ble påbudt i 1541, ble én tomme lik 2,6358 centimeter. I en lov fra 1824 ble det lagt til grunn at én tomme var lik 12 linjer, som med dagens mål utgjør 2,616 centimeter.

Historiske verdier av tomme
År Definisjon [cm]
Før 1541 ¹/₁₈ alen 2,633
1541 ¹/₂₄ sjællandsk alen 2,636
1683 ¹/₁₂ rhinlandsk fot 2,617
1824 12 linjer 2,615
1959 1 inch 2,54

Inndeling av tomme i underenheter blir ofte gjort med bruk av dyadiske brøker framfor en desimal inndeling. En lengdeangivelse blir for eksempel angitt som 2 ¼ tomme framfor 2,25 tomme. Denne inndelingen finner man også på en tommestokk der skalaen for meter er oppdelt desimalt, mens i skalaen for tomme er markeringene mellom hver tomme angitt for hver ½, ¼ og ⅛ tomme.

Tomme i andre land

At størrelsen på tommel og fot ble lagt til grunn for å fastsette en lengdeenhet var vanlig i de fleste land. Som oftest ble én tomme satt lik ¹/₁₂ fot. Dermed svarte tomme til romersk uncia som betyr ¹/₁₂. Uncia er opphavet til navnet inch på engelsk. På de fleste andre europeiske språk brukes egne navn som svarer til tomme, for eksempel pouce (fransk), zoll (tysk), duim (nederlandsk), pulgada (spansk) og polegada (portugisisk). Enhetsverdien varierte mellom 2,3 og 3 centimeter, men alle er nå redefinert til 2,54 centimeter.

Avledede enheter

Den avledede enheten kvadrattomme ble brukt som arealenhet og var definert som arealet av et kvadrat med sider lik én tomme. På tilsvarende måte ble volumenheten kubikktomme definert som volumet av en kube med sider lik én tomme. Siden verdien av tomme har variert i tid og sted, har også disse enhetsverdiene variert i størrelse. Med dagens verdi av tomme blir:

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg