Tommestokk

Sammenleggbar tommestokk i tre og metall, brukt i forbindelse med skipsbygging. Delt inn i 24 tommer.

Tommestokk

Tommestokk i tre og messing, trolig laget mellom 1730 og 1750. Den har vært brukt i Froland.

Tomme er en gammel norsk lengdeenhet. Et mye brukt symbol for tomme er ″ (dobbelt primtegn), men dette symbolet er nå ikke lenger anbefalt. Det internasjonale symbolet for tomme er in (etter engelsk inch).

Enhetsverdien har variert gjennom historien, men siden 1959 er verdien fastsatt til:

Enheten er sammenfallende med engelsk/amerikansk inch, slik den er definert i dag.

Historikk

Opprinnelig ble tomme definert som bredden av tommelfingeren målt ved negleroten. Det ble som oftest regnet med at det gikk 24 tommer i én alen. Da sjællandsk alen (= 63,26 centimeter) ble påbudt i 1541, ble én tomme dermed lik 2,6358 centimeter.

I en lov fra 1824 ble det lagt til grunn at én tomme var lik 12 linjer, som med dagens mål utgjør 2,616 centimeter.

Historiske verdier av tomme
År Definisjon [cm]
Før 1541 ¹/₁₈ alen 2,633
1541 ¹/₂₄ sjællandsk alen 2,636
1683 ¹/₁₂ rhinlandsk fot 2,617
1824 12 linjer 2,615
1959 1 inch 2,54

Inndeling av tomme i underenheter blir ofte gjort med bruk av dyadiske brøker framfor en desimal inndeling. En lengdeangivelse blir for eksempel angitt som 2 ¼ tomme framfor 2,25 tomme. Denne inndelingen finner man også på en tommestokk, der skalaen for meter er oppdelt desimalt, mens i skalaen for tomme er markeringene mellom hver tomme angitt for hver ½, ¼ og ⅛ tomme.

Tomme i andre land

Det var vanlig i de fleste land at størrelsen på tommel og fot ble lagt til grunn for å fastsette en lengdeenhet. Som oftest ble én tomme satt lik ¹/₁₂ fot. Dermed svarte tomme til romersk uncia, som betyr ¹/₁₂. Uncia er opphavet til navnet inch på engelsk.

På de fleste andre europeiske språk brukes egne navn som svarer til tomme, for eksempel pouce (fransk), zoll (tysk), duim (nederlandsk), pulgada (spansk) og polegada (portugisisk). Enhetsverdien varierte mellom 2,3 og 3,0 centimeter, men alle er nå redefinert til 2,54 centimeter.

Avledede enheter

Den avledede enheten kvadrattomme ble brukt som arealenhet og var definert som arealet av et kvadrat med sider lik én tomme. På tilsvarende måte ble volumenheten kubikktomme definert som volumet av en kube med sider lik én tomme. Siden verdien av tomme har variert med tid og sted, har også disse enhetsverdiene variert i størrelse. Med dagens verdi av tomme er:

Dagens bruk av tomme

Enheten tomme gikk offisielt ut av bruk i Norge da metersystemet ble innført i 1875. I praksis ble likevel bruken av de eldre målenhetene videreført i en lang overgangsperiode. For eksempel ble tomme brukt innenfor byggenæringen som mål på størrelse av bord, planker og lekter langt inn i det 20. århundre.

I dag blir tomme i stor grad brukt for å beskrive egenskaper til importerte produkter fra USA. Landet har ennå ikke innført metersystemet og har derfor definert nye avledede målenheter med basis i inch (tomme), der de fleste andre land ville ha brukt meter eller centimeter. Disse enhetene har i praksis blitt en innarbeidet standard, som også har spredt seg til andre land. Det gjelder i særlig grad for en rekke elektroniske produkter. Eksempler på slike nye målenheter er:

  • Lagringstetthet. På elektroniske lagringsenheter blir lagringstettheten vanligvis angitt i antall bits per square inch, det vil si antall binærsifre per kvadrattomme.
  • Skjermstørrelse. Størrelsen på TV-skjermer og dataskjermer måles diagonalt på skjermen og angis i antall tommer (inches). Skjermbredden blir da avhengig av skjermformatet. For en skjerm med formatet 4:3 og størrelse 19 tommer blir skjermbredden 19 tommer × 2,54 cm/tomme × 0,8 = 38,6 centimeter, mens med formatet 16:9 blir skjermbredden 19 × 2,54 × 0,87 = 42 centimeter.
  • Pikseltetthet. På et digitalt bilde blir pikseltettheten angitt som antall piksler per tomme, forkortet ppi (av engelsk pixels per inch). Tilsvarende brukes antall punkter per tomme om oppløsningen til laserskrivere og blekkskrivere.
  • Kaliber. Kaliber er en betegnelse for diameteren på innsiden av løpet i et skytevåpen. Her brukes både millimeter, centimeter og tomme.

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg