Høyhastighetstog, et av togene på det japanske høyhastighetsnettet Shinkansen.

iStockPhoto. Begrenset gjenbruk

Høyhastighetstog, jernbanetog som kjører med med høye hastigheter over lengre strekninger. I Europa definerer man høyhastighetstog som tog som går over 250 km/t på nye strekninger og over 200 km/h på eldre strekninger. Etter denne definisjonen har Norge foreløpig ingen høyhastighetsbaner. Raske tog er et av de viktigste virkemidler jernbaner i den vestlige verden har satset på for å øke konkurranseevnen i forhold til privatbil og fly. Moderne teknologi er tatt i bruk, ikke bare for å utvikle lokomotiv- og vogntyper, men også for å utnytte jernbanens muligheter for automatisering innenfor sitt lukkede system. I land med lange, rette jernbanestrekninger har man enkelt kunne installere den teknikk som er nødvendig. Andre steder må man enten bygge nye linjer som tilfredsstiller strenge krav til kurvatur, signalsystemer og sikringsanlegg, eller man kan utvikle togmateriell som kan kjøre fort på eksisterende linjer, f.eks. krengetog som motvirker ubehagelige virkninger av at tog kjører hurtig i krappe svinger. Disse er bl.a. tatt i bruk i Finland (S220, 220 km/h), Italia (Pendolino, 250 km/h), Norge (flytog, 200 km/h), Spania (Talgo, 200 km/h), Sverige (X 2000, 210 km/h).

Landet var tidlig ute med å satse på moderne jernbaneteknikk for å løse økende transportbehov i de tett befolkede delene av landet. I 1964 åpnet den 515 km lange Tokaido-linjen mellom Tokyo og Osaka. Moderne tog med en topphastighet på 210 km/h ble satt inn. De japanske jernbaners høyhastighetsnett, Shinkansen, er etter hvert blitt utvidet og forbinder flere større byer i Japan. Sommeren 1996 noterte man en ny japansk hastighetsrekord, da et seksvognssett kom opp i 443 km/h på Tokaido-linjen. I den videre utbyggingen av Shinkansen baserer man seg på hastigheter opp mot 300 km/h for konvensjonelle tog. Chuo-linjen skal imidlertid bygges for maglev-tog med hastigheter over 500 km/h. I 2003 kom et slikt tog opp i 581 km/h. Se magnetbane. Utbyggingen av nye høyhastighetsbaner i Japan går nå meget sakte, og landet har nå begynt å henge etter i forhold til andre land.

KINA

Mittens rike er det landet i verden som bygger flest høyhastighetsbaner og målet er at det skal bygges opp et nett mellom alle større byer. Vanlig reisehastighet er nå kommet opp i 330 km/t på mange strekninger. Kina har også høyhastighets sovevogntog.

Landet var først i Europa med høyhastighetstog. Under hastighetsforsøk med elektriske lokomotiver på vanlig jernbanelinje kom man allerede i 1955 opp i 331 km/h. 1975 startet byggingen av en ny, dobbeltsporet linje mellom Paris og Lyon (538 km), den sterkest trafikkerte strekning i landet. Denne linjen, LGV Sud-Est, ble bygd for høye hastigheter, den har minste kurveradius på 4000 m, og har ingen tunneler eller planoverganger. Etter ferdigstillelse 1981 ble elektrisk drevne TGV-tog (Train à Grande Vitesse, 'tog med stor hastighet') med gjennomsnittshastighet på 260 km/h satt inn på linjen. TGV-nettet er stadig utvidet, bl.a. til Marseille, Genève og Brussel, og normalhastigheten er hevet til 300 km/h. I 1990 kjørte et TGV-tog i 515 km/h. Denne hastighetsrekorden ble slått i 2007, da et tog kom opp i 574,8 km/h, noe som er rekord for konvensjonelle tog.

I Tyskland har man satset på å øke hastighetene ved utbedring av det eksisterende linjenettet samtidig som man også har bygd nye strekninger. De tyske ICE-togene (Inter City Express) holder en topphastighet på 280–300 km/h. En høyhastighetslinje for konvensjonelle tog ble åpnet mellom Hannover og Berlin 1998. I tillegg ble det 1994 vedtatt en Transrapid-magnetbane mellom Hamburg og Berlin, den ble oppgitt i 2000, isteden bygde man også her en ny ICE-linje, åpnet 2004.

I Italia har høyhastighetstog av typen ETR 450 Pendolino (krengetog med toppfart 250 km/h) betjent linjen Direttissima Roma–Firenze og linjer til andre storbyer som Genova, Milano og Napoli siden 1988. I 1990-årene startet utbyggingen av et dobbeltsporet høyhastighetsnett, det såkalte TAV-systemet. Nettverket skal knytte nøkkelbyer sammen og betjenes av en ny type tog, ETR 500, som har en toppfart på 300 km/h. Oppgraderingen av Direttissima Roma–Firenze var ferdig 1992. Andre linjer som trafikkeres av den nye togtypen er: Chiusi–Milano, Firenze–Napoli, Milano–Napoli, Bologna–Roma, Milano–Salerno, Milano–Venezia og Venezia–Roma.

Spania har fra tidligere tider hatt bredsporete og smalsporede jernbaner. Etter at landet ble medlem av EU begynte planleggingen av et normalsporet høyhastighetsnett. Den første linjen ble bygd mellom Madrid og Sevilla, og senere kom flere andre strekninger. Det spanske høyhastighetsnettet vil i løpet av kort tid bli forbundet med det franske, slik at Spania for første gang får en jernbaneforbindelse med resten av Europa uten skifte av sporvidde på grensen.

I Europa har EU planer om et transeuropeisk nettverk av høyhastighetstog i et forsøk på å binde EU sammen med en rekke transportkorridorer; det fremtidige nettverket innebærer 12 500 km nye banelinjer, 14 000 km oppgraderte linjer og 2500 km nye forbindelseslinjer. Det planlegges flere høyhastighetsforbindelser i den nordvestre delen av Europa. Det gjelder bl.a. forbindelser Paris–Brussel–Antwerpen–Amsterdam, Brussel–Liege–Köln, og forbindelsen Paris–London gjennom Eurotunnelen.

Også i Norge er det et siktemål å øke hastigheten på togene for å møte konkurransen fra privatbiler og fly. Politikernes ambisjoner setter imidlertid grenser for hvor fort man kan kjøre på norske jernbanespor, og dessuten ligger halvparten av jernbanenettet i kurver. I Norge har NSB satset på krengetog, som er satt inn på Sørlandsbanen, Bergensbanen og Dovrebanen, men hastigheten er moderat sammenliknet med de utenlandske togene nevnt over. Den første "høyhastighetsbanen" i Norge, Gardermobanen, stod ferdig 1998; flytogene kjører med en topphastighet på 210 km/h, og kan derfor ikke egentlig regnes som høyhastighetstog.

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Kommentarer

Har du spørsmål om eller kommentarer til artikkelen?

Kommentaren din vil bli publisert under artikkelen, og fagansvarlig eller redaktør vil svare når de har mulighet.

Du må være logget inn for å kommentere.