George Stephenson, britisk ingeniør og oppfinner, fikk i 1813 økonomisk støtte til bygging av et damplokomotiv. Han forbedret lokomotivet og etablerte 1823 lokomotivfabrikk i Newcastle. 29. sept. 1825 startet verdens første passasjertog, drevet av Stephensons damplokomotiv, på banen Stockton–Darlington. Med lokomotivet The Rocket seiret han 1829 i en lokomotivkonkurranse ved Rainhill.