Vy

NSB byttet navn til Vy i 2019.
Av .

Norges Statsbaner

NSBs logo
Av .

Intercitytog på Vestfoldbanen.

.
Lisens: Begrenset gjenbruk
Myrdal stasjon med tog på Bergensbanen og Flåmsbana.
.
Lisens: Begrenset gjenbruk

Vy, egentlig Vygruppen, tidligere Norges Statsbaner AS (NSB), norsk statseid aksjeselskap som siden 1880-årene har drevet person- og godstrafikk på jernbane og senere også persontrafikk med buss. I tillegg til togdrift var NSB også ansvarlig for utbygging av infrastrukturen, men i 1996 ble drift og vedlikehold av denne skilt ut til et eget selskap, Jernbaneverket (i dag Bane NOR).

Faktaboks

Også kjent som
kjent under merkenavnet «Vy». Navn før 24. april 2019: Norges Statsbaner (NSB)

Historikk

Jernbanen i Norge har gjennom sin mer enn 150 årige historie hatt stor betydning for utvikling av norsk næringsliv, ikke minst ved å knytte innlandsområdene nærmere de tidligere utviklede byområdene ved kysten. Kristiania var den første byen med jernbane til de innenlandske råvaremarkedene, deretter kom Trondheim, Hamar, Drammen, Bergen og Stavanger med sine korte, men viktige lokale jernbaner.

Den første stambanen som knyttet større landsdeler sammen var Rørosbanen mellom Østlandet (Hamar) og Midt-Norge (Trondheim) i 1877. Reststrekningen Eidsvoll–Hamar var ferdig i 1880. Deretter kom Bergensbanen mellom Østlandet og Vestlandet i 1909, og Sørlandsbanen på hele strekningen Stavanger–Oslo i 1944. Nordlandsbanen fra Trondheim til Bodø i 1962. På alle disse banene var imidlertid en rekke delstrekninger tatt i bruk tidligere.

Statsbanene

Banen fra Hamar til Grundset (Elverum), som åpnet i 1862, var den første rene statsbanen. Felles forvaltning av samtlige statsbaner ble vedtatt av Stortinget i 1882, og all virksomhet knyttet til jernbanen ble underlagt selskapet.

Hit hørte en rekke funksjoner som fra 1990-årene av ble skilt ut og lagt til datterselskaper, eller outsourcet til andre selskaper, slik som arkitektkontor (NSB Arkitektkontoret), reisebyrå (NSB reisebyrå), forsikring (NSB forsikring) m.m. Togserveringen sto opprinnelig selskapet Norsk spisevognselskap (NSS) for, denne ble senere overtatt av Narvesen, nå Umoe og Rail Group.

Senere omlegginger

NSB ble i 2002 omgjort til aksjeselskap etter å ha vært et statlig særlovselskap fra 1996, da den tidligere forvaltningsbedriften Norges Statsbaner ble delt i NSB BA med operatøransvar og forvaltningsorganet Jernbaneverket (senere Bane NOR) med ansvar for jernbaneinfrastrukturen, dvs. skinnegang, stasjoner og lignende. Samtidig ble Statens jernbanetilsyn etablert for å ivareta sikkerheten på begge områder. Etter at Stortinget vedtok å konkurranseutsette NSBs virksomheter, også persontrafikken med tog, er NSB delt opp i en rekke (noen delprivatiserte) datterselskaper, blant annet Nettbuss (busstransport), CargoNet (godstransport), Mantena (vedlikehold), med mer.

Selve morselskapet NSB AS beskjeftiger seg nå bare med persontrafikk på skinner. Flytoget ble i 2003 utskilt fra NSB og ble et selvstendig statlig aksjeselskap.

Les mer i Store norske leksikon

Eksterne lenker

Kommentarer (2)

skrev Tor Wisting

Nei, men tidligere var lokale interesser bidragsytere med kapital for å kunne komme igang med bygging av jernbane i sine distrikter. Hovedbanen Kristiania-Eidsvoll var en halvoffentlig bane som ble overtatt av NSB i mars 1926. For tiden foregår det planarbeid om hvordan man kan legge ut en del banestrekninger til andre operatøere enn NSB. Det er meningen at også NSB kan være med i konkurransen om å få drive disse banene.

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg