Musikkestetikk, den del av estetikken som særlig angår det skjønnes fremtoning i musikken. Termen anvendes ofte i vid betydning om refleksjoner over musikkens vesen og verdi og dens uttrykkskvaliteter og virkninger på det menneskelige sinn.