MIDI, industristandard for overføring av informasjon om akustiske parametre (frekvens, varighet, lydnivå m.m.) mellom elektroniske musikkinstrumenter. Opprinnelig var MIDI benyttet til å knytte flere synthesizere sammen slik at ved spill på én, kunne andre kontrolleres, men standarden har etter hvert blitt brukt som en mer allmenn mulighet for registrering, lagring og datamaskinell bearbeiding av spille- og lydparametre. I den forstand kan MIDI oppfattes som en alternativ måte å lagre og overføre musikalsk informasjon på, i tillegg til de tradisjonelle former som grafisk (på noteark) og akustisk (på fonogrammer).