Platespiller, elektrisk drevet apparat for avspilling av grammofonplater. De viktigste elementene i en platespiller er drivverket, som består av platetallerken, motor og kraftoverføring samt pickuparm og pickup. Omdreiningshastigheten er vanligvis valgbar mellom 331/3 og 45 omdreininger per minutt. Ofte er platetallerkenen utstyrt med stroboskopriller langs kanten for kontroll av hastigheten. Pickuparmen har til oppgave å holde pickupen i riktig posisjon under avspillingen. Den har en utbalanseringsmekanisme for innstilling av korrekt nåletrykk, og ofte en anti-skating-mekanisme som motvirker det økte trykket mot indre rillevegg som oppstår ved at armen trekkes inn mot platens sentrum av friksjonskraften mellom rille og stift. Automatikk som setter pickupen ned på grammofonplaten og fører armen til hvilestilling etter avspilling, bør være slik konstruert at den ikke fører til økt friksjon i pickuparmens opplagringssystem. CD-spillere har i de senere årene praktisk talt overtatt markedet fra platespillere for grammofonplater. Se også compact disc-spillere og grammofon.