Komponere, skape et musikkstykke; opprinnelig kunsten å føye kontrapunktiske stemmer til en gitt melodi.