Musikkvideo, kortfilm som (vanligvis) presenterer og illustrerer en popsang - kjennetegnet ved at sangen som skal markedsføres utgjør (det meste av) lydsporet. Slike kortfilmer ble laget sporadisk allerede i 1960-årene, men produksjonen eksploderte i begynnelsen av 1980-årene, bl.a. som en følge av at fjernsynskanalen MTV ble startet 1981. Musikkvideoen har siden hatt en dominerende plass innenfor markedsføringen av populærmusikk. I formen kan den variere fra dokumentariske skildringer av utøverne til frie kunstneriske uttrykk som skaper et visuelt kontrapunkt til musikken.