Metrisk organisering av tidsverdiene i et musikkstykke i avsnitt, i noteskriften avgrenset med loddrette taktstreker. En takt deles i taktdeler og inneholder minst én betont (den første) og én ubetont taktdel. I begynnelsen av musikkstykket angis med nevneren i en brøk den noteverdi som brukes som taktdel eller telleenhet, med telleren angis antallet av slike taktdeler i en takt. Av taktarter har vi 2/2, 2/4, 3/4, 4/4, 3/8, 12/8 osv. 4/4-takt skrives ofte C, som er en levning fra mensuralmusikkens halvsirkel; 2/2 angis som (alla breve).