Subkultur, delkultur, en kulturform som er en avart av en annen og videre utbredt kultur.