Blåtone, effekt som oppstår når en tone gjennom intonasjon tilnærmer seg halvtonen under. Begrepet brukes i jazz og blues i hovedsak på 3., 5. og 7. trinn av skalaen.