Strengeinstrumenter, musikkinstrumenter utstyrt med strenger, i motsetning til blåse- og slaginstrumenter. Lyden forsterkes og modifiseres vanligvis ved hjelp av en resonansplate eller -kasse, koplet til strengen(e). De settes i svingninger ved å stryke med en bue (strykeinstrumenter), ved å kneppes med fingrene eller med et plekter (gitar, mandolin, harpe, cembalo og lignende), eller ved slag med en hammer (flygel, piano).