Verdensmusikk er en betegnelse som er blitt brukt i ulike sammenhenger de senere tiårene om musikk som blander elementer fra ulike deler av verden. Siden 1980-årene er betegnelsen hovedsakelig blitt brukt om til dels svært ulike blandinger av vestlig populærmusikk og folkemusikk, særlig fra den såkalte tredje verden. Både innen «moderne klassisk» musikk og innen jazzen forekom slik blanding lenge før «sjangeren» ble oppfunnet, og mange musikere og kritikere har hevdet at world music er lite annet enn et slagord som er blitt lansert i kommersiell hensikt.