Internasjonale klassiske komponister og verker i modernismen

Fagansvarlig

Magnar Breivik

NTNU – Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Redaktør

Ola Nordal

Inneholder 250 artikler: