Internasjonale klassiske komponister og verker 1900–1950

Fagansvarlig

Magnar Breivik

NTNU – Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Redaktør

Ola Nordal

Inneholder 197 artikler: