Sergej Koussevitzky, sovjetisk kontrabassist, orkesterdirigent og komponist, amerikansk statsborger 1941. Som forkjemper for den moderne sovjetiske musikk fremførte han med eget orkester komposisjoner av Skrjabin, Stravinskij o.a. på konsertreiser i Sovjetunionen, og etter den første verdenskrig med andre orkestre i Paris, London og Roma. På eget forlag utgav han de samme verker. 1924–49 var han leder av Boston Symphony Orchestra. Av hans komposisjoner kan nevnes en konsert for kontrabass og en kammermusikkbearbeidelse av en Bach-kantate. For å fremme den nye musikken stiftet han 1942 Natalie Koussevitzky Foundation.