Gunnar Thyrestam, svensk komponist og kirkemusiker, ansett som sin tids fremste komponist innen kirkemusikk i Sverige. Skrev en mengde orgelmusikk (24 orgelkonserter, kirkelig bruksmusikk), 5 messer, Te Deum (1950), motetter, kantater, sanger og kammermusikk. Hans stilistiske forbilde var først og fremst Hindemith, men han var også tydelig påvirket av folkemusikk.