Björgvin Guðmundsson, islandsk komponist, en av Islands fremste. Mest kjent for sine korverker. Etter opphold i Canada og England grunnla han og ledet Kantötukór Akureyrar. Hans komposisjoner viser ham som en konservativ, men også polyfon komponist.