Julián Carrillo, meksikansk komponist. Utdannet i Leipzig, Gent og ved konservatoriet i Ciudad de Mexico, der han var direktør 1905–14. Skrev en rekke større verk i et forholdsvis tradisjonelt tonespråk. Begynte så å eksperimentere med tolvtonemusikk og la også for dagen interesse for mikrotonemusikk, noe han alt i 1895 hadde syslet med. Formulerte teorien «Sonido 13», der han inndeler oktaven i 96 intervaller og opererer med 4-, 8- og 16-dels intervaller. Konstruerte også instrumenter som skulle få frem disse mikrotoner og skrev mange komposisjoner for disse instrumentene. Utgav også bøker til klargjøring av sine ideer og redigerte tidsskriftet El Sonido 13. Av verker kan nevnes fire operaer, to symfonier, to messer, et rekviem, kammermusikk og ca. 40 verker av spesielt eksperimenterende karakter.