Páll Ísólfsson, islandsk komponist og organist. Elev av S. Einarsson, K. Straube og M. Reger. Ísólfsson var den drivende kraft i oppbyggingen av musikklivet på Island, direktør for konservatoriet i Reykjavík fra grunnleggelsen 1930 til 1957, domkantor samme sted 1939–68 og var i mange år også musikksjef i islandsk radio. Hans viktigste verker er Introduksjon og passacaglia for orkester, Chaconne for orkester og kantaten til 1000-års festen for Alltingets opprettelse 1930. I tillegg kommer flere sanger, piano- og orgelstykker. Ísólfsson stod for utgivelsen av den islandske koralboken. 1945 æresdoktor ved Universitetet i Oslo.