Jean Rivier, fransk komponist. Utdannet ved konservatoriet i Paris, der han 1945 ble professor i komposisjon. Hovedtyngden i hans produksjon utgjør hans sju symfonier, som formalt støtter seg til klassiske forbilder, utformet i et moderat moderne tonespråk. Han har for øvrig skrevet flere solokonserter, operaen Vénétienne (1937), større vokalverker som Requiem (1953), kammermusikk, klaverstykker, sanger m.m.