Hans Friedrich Micheelsen, tysk komponist. Elev av Paul Hindemith og for øvrig sterkt påvirket av Heinrich Schütz. Professor ved musikkhøyskolen i Hamburg 1954–62. Komponerte oratorier, pasjoner, kantater, orgelverker m.m.