Louis Durey, fransk komponist. Medlem av Les Six. 1956 president i Fédération musicale populaire. Var påvirket av atonalitet og polytonalitet, ofte kombinert med et visst klassisk-harmonisk grunnpreg. Var også opptatt av eldre musikk. Skrev klaverstykker (3 sonatines, 1926, 10 inventions, 1924), kammermusikk, orkesterverker, sanger, korverker (La Guerre et la Paix, 1949, Paix aux hommes par millions, 1949) m.m.