Charles Koechlin, fransk komponist og musikkforfatter, elev av bl.a. Fauré og Massenet. Skrev to symfonier, symfoniske dikt, balletter, korverker m.m. Mest kjent for teoretiske arbeider som Précis des règles du contrepoint (1926), Traité de l'harmonie (3 bd., 1927–30), Théorie de la musique (1935) og sine biografier om Debussy og Fauré.