Hermann Grabner, tysk komponist og musikkteoretiker. Elev av Max Reger. Virket som lærer ved konservatoriet i Leipzig og ved musikkhøyskolen i Berlin. Skrev en rekke komposisjoner, men er mest kjent for sine lærebøker, som også brukes i Norge; bl.a.: Allgemeine Musiklehre (1924), Der Lineare Satz (1930), Handbuch der Harmonielehre (1944), Musikalische Werkbetrachtung (1950).