Tikhon Khrennikov, russisk komponist. Studerte komposisjon med M. Gnesin og V. Y. Sjebalin. Har først og fremst komponert teatermusikk og symfonisk musikk; særlig har hans teatermusikk blitt populær, bl.a. musikken til Shakespeares Stor ståhei for ingenting (1936), M. Bulgakovs Don Quijote (1941) og A. Gladkovs Davnym-Davno (For lenge siden, 1942). Har også skrevet operaer, balletter, romanser, filmmusikk, fiolinkonserter, cellokonserter og klaverkonserter. Ble 1948 det sovjetiske komponistforbunds leder, 1966 professor i komposisjon ved konservatoriet i Moska.