Vissarion Sjebalin, russisk komponist. Utdannet ved konservatoriet i Moskva, der han 1935 ble professor i komposisjon og 1942–48 var direktør. I sin musikk frem til slutten av 1930-årene viser Sjebalin påvirkning fra nyere strømninger i Vest-Europa, men også det nasjonale fikk tidlig betydning for hans musikk, noe ikke minst Leninsymfonien (1933) vitner om. Skrev en rekke kammermusikkverk, kantater, operaer, balletter, sanger m.m.