Boris Asafjev, russisk (sovjetisk) komponist, musikkforfatter og forsker (brukte pseudonymet Igor Glebov som musikkforfatter). Elev av bl.a. Rimskij-Korsakov. Lærer ved konservatoriet i Leningrad. Som komponist først og fremst kjent for sine 11 operaer og 38 balletter. Han regnes som den sovjetiske musikkforskningens grunnlegger, og skrev epokegjørende arbeider om musikkestetikk, musikkhistorie og musikkteori. Utgav flere bøker om russisk musikk, bl.a. en bok om Tsjajkovskijs opera Eugen Onegin, skrifter om Glinka, Musorgskij og Stravinskij, og boken Russian Music from the Beginning of the 19th Century (1953). I årene 1930–47 fremstod han som den såkalte intonasjonsteoriens skaper.