Albert Roussel, fransk komponist. Først utdannet som sjøoffiser, siden i musikk ved Schola Cantorum (d'Indy), der han senere ble lærer. Han mottok sterke inntrykk fra Debussys musikk, og etter en reise til Orienten 1909 fikk han stor interesse for indisk musikk. Han innførte også indiske skalatyper i sitt eget tonespråk, således i ballettoperaen Padmávatî (1923). I senere år ble han stilistisk påvirket av neoklassisismen. Av hans verker ellers skal nevnes buffaoperaen Le Testament de la Tante Caroline (1936), balletten Le Bacchus et Ariane (1931), fire symfonier, symfoniske dikt, suiter, klaverkonsert, kammermusikk og sanger.