Sigurður Þórðarson, islandsk komponist. Startet 1926 Karlakór Reykjavíkur, som han ledet til 1962. Skrev en operette, korverker, sanger og klaverstykker.