Egon Wellesz, østerriksk komponist og musikkforsker. Elev av Arnold Schönberg. En av 1900-tallets fremste eksperter på bysantinsk musikk. Skrev operaer, symfonier, kammermusikk, messer, sanger m.m.