Federico Ghedini, italiensk komponist, fra 1941 professor og 1951–62 direktør for konservatoriet i Milano. Han skrev bl.a. operaene Maria d'Alessandria (1937), La pulce d'oro (1940) og Le baccanti (1948), orkesterverkene Architetture (1940 og Concerto dell'albatro (1945), korverker og kammermusikk og utgav en rekke fremragende bearbeidelser av eldre, italienske mestere.